Уулын олборлолтын модуль

 

 

Уулын олборлолтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

• Бүтээлийн жилийн, сарын төлөвлөлт хийж батлуулах урсгал

• Маркшэйдерийн хэмжилтийн бүртгэл

• Диспетчерийн өдөр тутмын бүтээлийн бүртгэл. Ямар техник аль уурхай дээр ямар бүтээмжтэй байгааг бодит хугацаанд хянана.

Өрөмдлөг, тэсэлгээний бүртгэл

• Техникийн мото.цагийн цаг ашиглалтын бүртгэл
• Техникийн бүтээмжийн норм, түүний гүйцэтгэлийн бүртгэл
• Техникийн зардлын норм, сэлбэгийн норм, шатахууны норм, ШТМ-н норм г.м
• Баяжуулахын бүртгэл. Алт, зэсийн уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн бүтээлийг бүртгэнэ
• Овоолгуудыг дугаарлан бүртгэнэ
• 1 мото.цагийн зардал хянагдана
• 1 м3-ын зардал хянагдана
• Уулын өдөр тутмын хянах самбар

Бусад модулийн холбоо