Онлайн нэхэмжлэл,
Oрчин үеийн шийдэл


Гэрээг удирдах, давтагдах нэхэмжлэлийг үүсгэх, ажил үйлчилгээг нэхэмжлэх, төлбөрөө хурдан олж авах


Үнийн саналыг шууд Нэхэмжлэл болгон хөрвүүлнэ

Системээсээ шууд имэйлээр илгээсэн ч болно эсвэл хэвлэсэн ч болно


Захиалагчид илгээсэн үнийн саналаасаа шууд нэхэмжлэл үүсгэж болно.

Ганцхан товч дараад маш гоёмсог бөгөөд мэргэжлийн түвшний үнийн саналыг үүсгэнэ.

Шууд системээсээ нэхэмжлэлийг PDF хавсралт болгоод имэйлээр илгээж болно. Эсвэл хэвлээд илгээж болно.

Төлбөрөө хурдан олж авах

Онлайн төлбөр болон автомат мөшгилт

Онлайн төлбөрийг Paypal, Монголын бүх банкнууд болон картаар дамжуулан хүлээн авна. Төлбөрийн хугацаа хэтэрсэн болон зээлийн хязгаар хэтэрсэн хэрэглэгчдэд сануулга илгээх ажлыг гараар хийх шаардлага байхгүй болж бүгд автоматаар илгээгдэнэ. Хэрхэн автоматаар мөшгих дүрмийг систем дээр тохируулдаг

НББ-г илүү хялбар болгоно

Банкны гүйлгээ болон нэхэмжлэлийг хооронд нь тулгана.

Нэхэмжлэлийн төлөвөөс ноорог, төлөгдсөн, төлөгдөөгүй эсэхийг шууд хянах боломжтой.
Банкны харилцахын хуулга шивэхдээ нэхэмжлэхийг импортлож оруулж ирээд төлөх боломжтой.

Борлуулалтын шинжилгээ

Ерөнхий төсөөллийг илэрхийлэх чухал өгөгдлийг авна

Гол түлхүүр үзүүлэлтүүд рүү хянах самбараар шууд хандана. Хянах самбарыг өөрөө үүсгэн тохируулах, өөрчлөх боломжтой. Авлагуудаа шинжлэх хэлбэрээ өөрийнхөөрөө тодорхойлж болох бөгөөд бараагаар, захиалагчаар, борлуулагчаар гэх мэт таны шийдвэрт хэрэгтэй хэлбэрээрээ харах боломжтой. Авлагын насжилтын хяналтыг цаг тухайд нь харна.

Бусад модулийн холбоо

Борлуулалт, худалдан авалт, НББ-н модулиудтайгаа уялдаатай ажиллана.

Нэхэмжлэлийг ажил, үйлчилгээ, бараа, материалд зориулан үүсгэнэ.

Бүх нэхэмжлэлийг үүсгэн холбогдох бүх төлбөрийг хялбараар тулган хөтлөнө

Бүх зардлууд, төслийн зардлуудыг бүгдийг хөтлөн хянана.